Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Endrede grenser for Bergevika naturreservat

Fylkesmannen har bedt Miljødirektoratet om å foreta noen små justeringer av vernegrensa for Bergevika naturreservat i Ringsaker kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.11.2018

I forbindelse med utvidelsen av Bergevika naturreservat i 2014 ba Fylkesmannen Ringsaker kommune om å foreta en grensemerking av verneområdet i tråd med den nye vedtatte vernegrensa. Samtidig ble eiendomsgrensene i området oppdaterte, hvilket også fikk konsekvenser for vernegrensa, som i stor grad følger eiendomsgrensene.

Fylkesmannen ba derfor Miljødirektoratet om å justere den vedtatte vernegrensa, slik at den samsvarer med de nye eiendomsgrensene. Det ble også foretatt en liten justering av grensa ved en privateid hage. Totalarealet før og etter disse justeringene er det samme som før. Miljødirektoratet har nå vedtatt denne grensejusteringen.

Du kan se det nye vernekartet i sidemenyen. Der finner du også Miljødirektoratets vedtaksbrev.