Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

SMS-varsling for kvotejakt og lisensfelling

Nå kan du motta SMS når det felles rovvilt under pågående kvotejakt og lisensfelling i Hedmark. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg her. For deltagelse i lisensfelling av bjørn og ulv og kvotejakt på gaupe er registreringen obligatorisk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.08.2013

Fylkesmannen i Hedmark tilbyr nå SMS-varsling når det felles rovvilt under kvotejakt og lisensfelling. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg med navn, adresse og telefonnummer, samt å krysse av for hvilken rovviltart du vil ha varsel om. Registrer deg her. Tjenesten er gratis. 

Fylkesmannen vil presisere at dette imidlertid ikke fritar jegere fra informasjonsplikten som følger av kvotejakt og lisensfelling. Jegere plikter å holde seg oppdatert om fellingsområder, gjenstående kvote og om jakta stoppes, slik som det fremgår av bestemmelsene for kvotejakt eller lisensfelling.