Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2018

For å få en bedre oversikt over bestandsstørrelsen av bjørn i Norge, er det fra 2006 samlet inn ekskrementer fra bjørn gjennom "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.09.2018

Det har fram til i fjor blitt sendt ut prøvemateriell for innsamling av bjørneekskrementer til alle elgjaktlagene i fylket. Prøvemateriell (poser og merkelapper) sendes ikke ut lenger, men det er fortsatt ønskelig å samle inn DNA-prøver fra hele Hedmark. Vi vil samtidig understreke at alle kan bidra med innsamling av prøver dersom de finner bjørneekskrementer! Se brev fra Fylkesmannen for mer informasjon.

Det oppfordres til at ubrukt prøvemateriell fra tidligere år brukes til innsamling av DNA-prøver. Rene, ubrukte brødposer kan også brukes, og sammen med nødvendige opplysninger om dato, sted, jaktfelt og kontaktperson kan prøvene kan leveres Statens naturoppsyn, SNO, for riktig merking. Se veiledning for innsamling av DNA.