Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

NiN-kartlegging utenfor verneområder i 2019

Miljødirektoratet ønsker innspill fra deg på Fylkesmennenes forslag til områder som skal NiN-kartlegges i 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.12.2018

Fylkesmannen har spilt inn til Miljødirektoratet områder som bør kartlegges etter Naturtyper i Norge-metoden i 2019. Områdene er valgt ut på bakgrunn av to hovedkriterier:

  1. En forventer å finne truet eller sårbar natur der, jf. Miljødirektoratets kartleggingsintruks 2018.
  2. Området er utsatt for stort utbyggingspress og har stor aktivitet.

Miljødirektoratet har nå åpnet for tilbakemeldinger på disse foreslåtte områdene. Formålet er å få innspill til hvilke av de foreslåtte områdene som med størst sannsynlighet oppfyller kriteriene.

Områdene som Fylkesmennene har spilt inn, ligger i en innsynsløsning (se egen lenke). Totalt er det spilt inn 128 områder og 8889 ruter på 500x500 meter. Begrunnelsen for hvorfor området er spilt inn ligger også i kartet, og kommer frem ved å trykke på de beige rutene (årets innspill).

Fristen for å komme med innspill er satt til 3. januar 2019.

Innspill sendes på excelark, med områdeID og navn fra innsynsløsningen, til post@miljodir.no.

Kontaktperson i Miljødirektoratet er Janne Teigen Braseth - janne.teigen.braseth@miljodir.no.

Kontaktpersonar