Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Naturtypekartlegging i Ringsaker og Hamar

Naturtypekartlegging 2017 på oppdrag for Miljødirektoratet

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.05.2017

I områdene rundt Byflaten, Oppsal, Veldre, Vinju, Bjørke, Furnes, Viker, Jessnes og Jevanol i Ringsaker og Hamar kommuner vil det i perioden juni-oktober 2017 pågå naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet. Her kan du se kartet over kartleggingsområdene. Kartleggingen er en del av det såkalte kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015.


Kartleggerne arbeider i felt for å finne naturtyper som er regnet som spesielt verdifulle eller truede i Norge. Data som innhentes vil blant annet brukes i arealforvaltning hos kommune og fylkesmann. Hensikten er at vi skal få godt stedfestet informasjon om naturen, og innebærer ikke vern eller fredning av områder.


Dersom du vil laste ned et kart over alle kartleggingsområder i Norge kan du du klikke på denne lenken: http://nedlasting.miljodirektoratet.no/Kartlegging_2017/index.htm


Hvis det er spørsmål til oppdraget kan du ta kontakt med Miljødirektoratet. Vi anbefaler å benytte denne e-postadressen, siden den er betjent på dagtid gjennom hele sommeren: ninkartlegging@miljodir.no