Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fiskeforskrifter

For alle kommunene i fylket regulerer lokale forskrifter utøvelsen av fisket. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.11.2012

Kart over fylket med virkeområdet for de to nye fiskeforskriftene for nedbørsfeltene til Storsjøen og Femund-/Trysilvassdraget.

De fleste av de gjeldende fiskeforskriftene favner geografisk til en kommune. Sammen med fylkeskommunen har Fylkesmannen påbegynt revisjonen av disse. I tråd med vannforvaltningen, skal de nye fiskeforskriftene se mer helhetlig på vassdragene. To nedbørsfelt har nå fått nye fiskeforskrifter: Storsjøen (blått felt i kartet til høyre) og Femund-Trysilvassdraget (grønt felt i kartet til høyre).