Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Faglig påfyll på landbruksseminar

Over 170 personer fra hele Fjellregionen møtte opp på landbruksseminar på Tynset 27. januar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.01.2016

Landbruksseminaret på Tynset er etter hvert blitt en viktig møteplass for landbruksnæringen, forvaltningen og rådgivere innen landbruket i Fjellkommunene.

Hovedformålet med seminaret er å gi deltakerne faglig påfyll; ny teknologi, nye satsinger, smarte løsninger og gode råd i drift og produksjon.

Seminaret har også en viktig funksjon ved at aktørene møtes og kan diskutere fag m.m.

Temaene i år var konsentrert rundt Bioøkonomiens muligheter for jordbruket, husdyrgjødsel og slangespredning og beiteverdier av utmarksbeite.

Det ble også presentert gode løsninger for ombygging av driftsbygninger fra båsfjøs til løsdriftsfjøs.

Alle foredragene fra seminaret er nå tilgjengelig (se link til høyre i artikkelen).