Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Plansjer fra fagmøter i Fjellandbrukssatsinga

Plansjer fra seminarer og fagdager i forbindelse med Fjellandbrukssatsingen:

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.01.2015

 

Arrangement
"Grovfôrseminar", Tynset 16.02.2017
"Bonden som byggherre". Tynset, 18.10.2016
"Fra bås til ulike former for løs", Blæstad, 05.04.2016
"Landbruksseminar for fjellområdene", Tynset, 27.01.2016
"Grovfôrseminar", Tynset, 28.01.2015
"Fagkveld om driftsbygninger", Tynset, 18.11.2014