Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fjellandbruk

I jordbruksoppgjørene i årene 2013-2015 ble det bevilget 18 millioner kroner til en «Fjellandbrukssatsing» i fylkene Buskerud, Telemark, Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. Målet for satsingen er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon basert på landbrukets ressurser, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Bevilgningen til Fjellandbrukssatsingen var for perioden 2014-2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fellessatsing i Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
Fylkesmennene i disse fylkene har sammen utarbeidet en felles strategi for fjellandbrukssatsingen.

Hovedmålene i den felles satsingen er:
   1. Økt produksjon av melk og kjøtt basert på grovfôr 
   2. Lønnsomme og robuste bedrifter innen melk- og kjøttproduksjon
   3. Klimatilpassede og bærekraftige produksjoner.

Disse fire fylkene har også satt av midler i en felles pott til forsknings- og utviklingsprosjekter på følgende prioriterte områder:
   1. Optimal produksjon av grovfôr på arealer i fjellområdene
   2. Driftsbygninger for storfe
   3. Kvalitetsproduksjon av mandelpotet

Prosjektene innen disse feltene startet opp i 2014. Prosjektene ledes av aktører knyttet til NIBIO, NLR, NMBU m. fl.

Hedmark
Det ble laget en egen plan for tiltak og gjennomføring av fjellandbrukssatsingen i Hedmark. 

For årene 2014-2016 ble det avsatt 2 250 000 kroner til formålet i Hedmark. Følgende kommuner i Hedmark er definert under fjellandbrukssatsingen: Engerdal, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen, Folldal og Stor-Elvdal.

Vi har prioritert prosjekter og tiltak med fokus på;
-  Kompetanseheving innen fagfeltene: agronomi, grovfôrproduksjon, grøfting, nydyrking m.m.
-  Bedriftsrådgivning, fagmøter, m.m.
-  Mobilisering, motivering og rekruttering
-  Kommunale landbruksprosjekter med hovedfokus på mjølk- og kjøttproduksjon.

Fjellandbrukssatsingen i Hedmark samarbeider med prosjektet «Aktivt Fjellandbruk» som omfatter kommunene Tydal, Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag.  Vi har bl.a. samarbeidet om å etablere nettstedet «Visningsgard.no». Dette er et nettsted som viser et utvalg av gårder med ulike valg av bygningsløsninger, driftsopplegg, høstingslinjer, fôrsystemer, gjødselhåndtering, innredninger m.m. Gårdene er åpne for besøk og orientering.


Publisert 22.02.2017

Produksjon av kvalitetsmat fra fjellet

Fjellandbruksseminaret på Tynset 16. februar samlet rundt 150 deltagere (både bønder, rådgivere og forvaltning). Plansjene fra innleggene finner du her.


Publisert 06.10.2016

Bonden som byggherre

Det vil bli arrangert fagdag om bonden som byggherre tre steder i Hedmark nå i oktober.


Publisert 01.04.2016

Kurs i energieffektiv traktorkjøring

Energieffektiv traktorkjøring er bra både for klimaet og gardbrukerens økonomi. Torsdag 7. april er det muligheter for å lære mer om dette på Tolga.


Publisert 28.01.2016

Faglig påfyll på landbruksseminar

Over 170 personer fra hele Fjellregionen møtte opp på landbruksseminar på Tynset 27. januar.


Publisert 13.01.2016

Landbruksseminar for fjellområdene

Bioøkonomi, bioraffinering av gras, lagring/spredning av husdyrgjødsel, utmarksbeite og ombygging kan du lære mer om på årets landbruksseminar på Tynset.


Publisert 06.03.2015

Landbruk på Norges tak

«Framtid i fjellandbruket» skal bidra til å skape ei robust, framtidsretta og omfangsrik landbruksnæring i Folldal.


Publisert 02.02.2015

Fullt hus på landbruksseminar på Tynset

170 bønder fra hele Fjellregionen møtte opp til fagseminar på Tynset.


Publisert 30.01.2015

Plansjer fra fagmøter i Fjellandbrukssatsinga

Plansjer fra seminarer og fagdager i forbindelse med Fjellandbrukssatsingen:


Publisert 13.01.2015 av Administrator

Grovfôrseminar for fjellandbruket

Jorda og grovfôret, vårt grunnlag for økt produksjon og inntjening, er tema for landbruksseminaret på Tynset 28. januar.


Publisert 20.11.2014

Stor interesse for møte om driftsbygninger i landbruket

Hele 190 bønder møtte opp på fagkveld «Driftsbygninger i Landbruket» i Storsalen i Tynset Kulturhus 18. november.