Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Informasjonsblad om rovviltforvaltning 2013

I den nye utgaven av "Fylkesmannen i Hedmark informerer", gir Fylkesmannen og SNO informasjon om rovviltforvaltningen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.06.2013

 

I bladet informeres det blant annet om bruk av midler til forebyggende tiltak og erstatningsoppgjøret i 2012, fordelingen av forebyggende midler for 2013, status på rovviltbestandene, og en oppdatert liste over kontaktpersoner, med telefonnr., til personell i SNO og hos Fylkesmannen. Mattilsynet informerer også om dyrevelferd og overvåkning av sjukdommer.

Informasjonsbladet sendes til kommunene og alle saue- og reineiere i Hedmark, samt storfeeiere i forvaltningsområdet for ulv.