Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

PBL-konferanse 2018

Dato:
16. oktober 2018 09:30 - 17. oktober 2018 14:00
Stad:
Radisson Blu Resort, Trysil
Arrangør:
Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Plan- og byggesaksmedarbeidere i kommunene og plankonsulenter

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark ble avholdt på Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018.

Publisert 12.09.2018

Presentasjoner fra konferansen finnes på fylkeskommunens sider.

Dato:
16. oktober 2018 09:30 - 17. oktober 2018 14:00
Stad:
Radisson Blu Resort, Trysil
Arrangør:
Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Plan- og byggesaksmedarbeidere i kommunene og plankonsulenter

Kontaktpersonar