Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Anbefaler ikke regionkommune i Nord-Østerdal. Os hører til Røros bo- og arbeidsmarkedsregion og 3 K er et naturlig samfunnsutviklingsområde sier Østlandsforskning. Les rapporten her.

Østlandsforskning har jobbet på oppdrag for kommunene i Nord-Østerdal. De fikk i oppdrag og vurdere en ny regionkommune med 6 kommuner,  se på dagens alternativ  og dagens alternativ med utvidet interkommunalt samarbeid.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.04.2016

I utredningen har Østlandsforskning  konkludert med at 6K alternativet ikke er et funksjonelt samfunnsutviklingsområde. Det har ikke vært en del av oppdragsbeskrivelsen å vurdere andre alternativer. Med basis i funksjonell samfunnsutvikling som premiss for en

storkommune fremstår  et fjerde alternativ som består av Tynset, Alvdal og Tolga. Vi har ikke nok kunnskap til å vurdere om Folldal bør inngå i 3K. Dette alternativet omtales derfor

som 3K/ 4K i den videre vurderingen. I dette alternativet består Rendalen som egen kommune. Os er en del av bo og arbeidsmarkedsregion med Røros og det er for denne kommunen naturlig å vurdere selvstendighet opp mot et 3K alternativ med Røros og Holtålen. Rådhuset Vingelen har analysert dette nærmere i et eget arbeid (Rådhuset Vingelen)

 

Her kan du lese rapporten

Her kan du lese vedleggene