Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og no er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 var det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Statsforvaltaren skal vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Statsforvaltaren skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


03.10.2016

Kommunereformen i Hedmark og Fylkesmannens tilråding

Fylkesmannen presenterer sin oppsummering og vurderinger 3. oktober 2016.


03.10.2016

Framtidig kommunestruktur

Se direkte fra pressekonferansen kl. 11:00: Sigbjørn Johnsen legger fram sine synspunkt på framtidig kommunestruktur i Hedmark.


06.09.2016

Ordførermøte 060916

Fylkesmannen inviterte til ordførermøte i dag for å få innspill til  sin anbefaling på kommunereformen i Hedmark.

16  kommunestyrer i  Hedmark vil bestå som egne kommuner  med interkommunalt samarbeid. Kongsvinger og Hamar vil bygge større kommuner. Våler, Åsnes, Nord-Odal og Sør-Odal er fortsatt i prosess og har sluttbehandling i september. 

Det ble mye diskusjon om interkommunalt samarbeid og ordførerne begrunna hvorfor interkommunalt er ansett som en bedre løsning enn sammenslåing.  Eget referat blir laga på dette.

   Her kan du lese innledningen til assisterende fylkesmann.


13.06.2016

Fylkesmannens anbefaling om kommunestruktur.

KMD har kommet med bestilling til  Fylkesmannens  anbefaling


31.05.2016

Utfordringsbildet i Sør-Østerdal

Fylkesmannen og  formannskapene i Sør-Østerdal møttes til felles samling for å drøfte utfordringsbilde, kommunereform og samarbeidsløsninger.


24.05.2016

Regionale utfordringsbilder

Fylkesmannen i Hedmark har laga  utfordringsbilder for regionene  sett opp mot de fire hovedmålene i reformen.

 


18.05.2016

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen.

Tabellen nedenfor gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.


04.05.2016

Nord-Østerdal og kommunereformen

 I dag er det felles kommunestyremøte  i  Nord-Østerdal der  kommunereformen diskuteres.


25.04.2016

Anbefaler ikke regionkommune i Nord-Østerdal. Os hører til Røros bo- og arbeidsmarkedsregion og 3 K er et naturlig samfunnsutviklingsområde sier Østlandsforskning. Les rapporten her.

Østlandsforskning har jobbet på oppdrag for kommunene i Nord-Østerdal. De fikk i oppdrag og vurdere en ny regionkommune med 6 kommuner,  se på dagens alternativ  og dagens alternativ med utvidet interkommunalt samarbeid.


21.04.2016

Glåmdalen- felles formannskapsmøte

Representanter fra Fylkesmannen og formannskapene i Glåmdalen møttes 20.04.16 og diskuterte status  og utfordringsbilde  for Glåmdalen. Innovasjon, økonomi, hvordan styrke skoleresultater, attraktive fagmiljøer, helse- og sosiale tjenester i framtida ble diskutert.