Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søknad fra K. A. Rasmussen AS i Hamar kommune om endring av utslippstillatelse

Høyringsfrist:
19. september 2018 23:59

K. A. Rasmussen har søkt Fylkesmannen i Hedmark om å endre sin utslippstillatelse av 04.01.1999.

Publisert 08.08.2018

Fylkesmannen mottok 28.06.2018 en søknad fra K. A. Rasmussen om en endring av gjeldende tillatelse av 04.01.1999. Endringen består i hovedsak i at virksomheten ønsker å øke prosessvannmengden fra 20 m3/døgn til 30 m3/døgn. Prosessvannet sendes ut på det kommunale avløpsnettet. Samtidig ønsker virksomheten å beholde dagens grenseverdier for konsentrasjon av metaller i prosessvannet. Den totale mengde metaller som går til kommunalt avløpsnett vil derfor øke.

Søknaden finnes som relaterte dokumenter til denne siden.

Eventuelle uttalelser vedrørende søknaden må oversendes skriftlig til Fylkesmannen i Hedmark innen 19.09.2018 via epost fmhepost@fylkesmannen.no eller per post: Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar.

Se nærmere på området det gjelder i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvidknappen øverst til høyre i kartbildet):

Høyringsfrist:
19. september 2018 23:59