Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen i Hedmark har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill via skjemaet ber vi om at du laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen for den enkelte sak.

Frist Veke Høyring
Frist Høyring