Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Hedmarksfakta

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.11.2012

Hedmark;

fylke som utgjør nordøstre del av Østlandet, mellom Sør-Trøndelag i nord og Akershus i sør og med grense mot Sverige i øst (Kopparbergs og Värmlands län). Fylket grenser i vest til Oppland; grensen i Mjøsa går mellom Strandlykkja i Stange og Bergseng i Ringsaker. Hedmark er ved siden av Oppland landets eneste innlandsfylke. Hedmark svarer til det tidligere Hedemarkens Amt, som ble omdøpt 1919.

Kilde: Hedmark. I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/Hedmark 11.6.2009.

Nyttige lenker om Hedmark:


Karttjenester:

Kart over Hedmark (velg Utforsk kart for å se stort kart):

Areal og folketall

Hedmark er Norges tredje største fylke i areal med 27.400 km2. Pr. 1.1.2018 var det 196.966 innbyggere i Hedmark.