Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

FoU-prosjekt

På denne siden ligger all relevant informasjon om forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring. Ta kontakt om dere savner noe her.

25. mai var professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark og redegjorde for både bakgrunn og innhold i forsknings- og utviklingsprosjektet på ordfører- og rådmannsmøtet på Høsbjør. Videoen fra dette ligger både på denne siden og på denne nettsiden.

 


Publisert 09.03.2018

Katalog for skolene i Hedmark

Alle skolene i Hedmark er med i FoU-prosjektet kultur for læring. Fylkesmannen i Hedmark og Høgskolen i Innlandet har sammen utformet en katalog med alle skolene. 

Katalogen finner du her.


Publisert 27.03.2017

Rapporter fra kartleggingsundersøkelse

Drøyt 33.000 elever, foreldre, lærere, fagarbeidere, assistenter og skoleledere har høsten 2016 svart på en stor kartleggingsundersøkelse i FoU-prosjektet Kultur for læring. Til høyre, under lenker, ligger det videoer av professor Thomas Nordahls presentasjon av undersøkelsen.


Publisert 24.03.2017

Prosjektplan FoU-prosjekt

Her vil den til en hver tid gjeldende prosjektplanen for FoU-prosjektet ligge. Trykk her for å få opp tidslinjal med den komplette prosjektplanen med fullstendige beskrivelser.


Publisert 07.03.2017

Samling for skoleeiere

2,mars var samtlige skolefaglige ansvarlige samlet til fagdag med fokus på skoleeierrollen - i lys av kartleggingsundersøkelsen i forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring.