Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Resultater fra kartleggingsundersøkelse T1

Resultater etter kartleggingsundersøkelse for barnehagene i Hedmark finner du i denne rapporten

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.05.2018