Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Prosjektplan barnehage

Prosjektplan for FoU-prosjektet Kultur for læring, barnehage. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.06.2017

Prosjektplanen beskriver aktiviteter for perioden fra høsten 2017 til høsten 2018, både regionalt og felles for fylket. Her kan det være lurt allerede nå å merke seg noen kommende datoer.

Prosjektplanen ligger på høyre side under dokumenter.