Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

FoU - Kultur for læring barnehage

Her finner dere informasjon om FoU-prosjektet Kultur for læring for barnehage.

Alle barnehagene i Hedmark har nå vært gjennom den første av tre kartleggingsundersøkelser. Over 2800 4.-og 5. åringer har gjennom den elektroniske spørreundersøkelsen gitt uttrykk for hvordan de opplever barnehagehverdagen. 2900 barnehagelærere har vurdert 4.-og5. åringene på blant annet sosiale, språklige og motoriske ferdigheter. Nesten 5000 foreldre, ca. 2000 ansatte og 187 styrere/ledere har også vurdert deres opplevelse av sentrale sider ved barnehagetilbudet i Hedmark.

Koklusjonen av resultatene er at det gjennomgående er god kvalitet på barnehagetilbudet. Resultatene viser videre at det likevel er store forskjeller fra barnehage til barnehage og fra kommune til kommune. Det betyr at det i de fleste barnehager er en praksis av god kvalitet, men at det i andre barnehager vil være et utviklingspotensial.


07.05.2018

Resultater fra kartleggingsundersøkelse T1

Resultater etter kartleggingsundersøkelse for barnehagene i Hedmark finner du i denne rapporten


07.12.2017

Fantastisk svarprosent på kartleggingsundersøkelsen

Kartleggingsundersøkelsen "Kultur for læring" for barnehager en nå avsluttet.


01.11.2017

Oppstartsamling Kultur for læring barnehage

Tirsdag  31.10 var ca. 400 deltakere fra barnehagesektoren i Hedmark samlet til oppstart av FoU-prosjektet Kultur for Læring barnehage.


03.10.2017

Informasjon angående spørreundersøkelse

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med spørreundersøkelsen.


29.06.2017

Prosjektplan barnehage

Prosjektplan for FoU-prosjektet Kultur for læring, barnehage.