Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barn- og ungesatsningen i Hedmark

For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det, må mye gjøres annerledes, og mange må gjøre mer. Alle som møter barn og unge i helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og få tjenestene til å fungere sammen. Samarbeidet kalles 0-24-samarbeidet, fordi arbeidet er knyttet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år.

For å styrke arbeidet i kommunene og fylkeskommunene samarbeides det for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker:

  • Regelverket på tvers av sektorer vurderes.
  • Statlige satsinger og tiltak skal seees i sammenheng.
  • Opplæringssituasjonen for flyktninger og asylsøkere vurderes.
  • Samarbeide mellom sektorene om barn og unge med spesifikke språkvansker.
  • Læreplasser og situasjonen for lærlinger med funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.

De som står bak samarbeidet: 

Fylkesmannen i Hedmark vil i sin barn og ungesatsing:

  • Bistå kommunene med å videreutvikle og styrke kommunenes innsats for barn og unge
  • Være pådriver for at kommunene utvikler et helhetlig og samordnet tilbud til utsatte barn og unge og deres familier
  • Arbeide for å sikre at barnekonvensjonen legges til grunn for den samordnede innsatsen og for å sikre gode helhetsløsninger for barn og unge
  • Fylkesmannens arbeid for barn og unge skal fremstå som helhetlig og enhetlig utad

Publisert 13.09.2017

Hvordan samarbeide best mulig til barnets beste?

Fylkesmannen inviterer kommunene i Hedmark til konferanse på Scandic Ringsaker 26. oktober


Publisert 28.06.2017

Hvordan samarbeide best mulig for barnets beste?

Fagdag for de som jobber med barn og unge i Kongsvinger-regionen 26.10.17


Publisert 05.05.2017

Mange barn får ikke nødvendig oppfølging når de blir mobbet

Mange barn som blir eller har blitt mobbet, får ikke den oppfølgingen de trenger. Det gjelder både hjelp til å avslutte mobbingen mens den pågår, og hjelp til å håndtere ettervirkningen av mobbingen.