Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Skriftlig tilsyn med Stange kommune som barnehagemyndighet

Dato:
27. april 2017
Stad:
Stange
Kommune:
Stange
Ansvarleg:
Oppvekst og utdanning
Målgruppe:
Barnehage

I brev av 27.04.17 varslet Fylkesmannen tilsyn med Stange kommune som barnehagemyndighet.

Publisert 06.07.2017

Det gjennomføres tilsyn med kommunens plikt til å påse at barnehagen i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8, jf. § 16. Tilsynet er avgrenset til å gjelde hvordan barnehagemyndigheten påser regeletterlevelse av reglene som gjelder pedagogisk bemanning, jf. barnehageloven § 18, jf. forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

Det gjennomføres også tilsyn med kommunens behandling av søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, jf. barnehageloven §17 og 18, jf. forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Dato:
27. april 2017
Stad:
Stange
Kommune:
Stange
Ansvarleg:
Oppvekst og utdanning
Målgruppe:
Barnehage