Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Øvelse-Øvelse-Øvelse

De sørlige deler av Hedmark fylke; kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Stange, er sterkt rammet av ekstremværet. Mange veger er stengt. I søndre og midtre deler av fylket er svært mange kunder uten strøm.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

TIRSDAG 03.12.2013 11.12, SIST ENDRA 22.03.2016 12.05

 

PRESSEMELDING

Dato: 3.12.2013

Tid: Kl. 11.00

Fylkesmannen i Hedmark har i morges innkalt til møte i fylkesberedskapsrådet. Alle berørte offentlige etater har etablert krisestab. Fylkesmannen vil skaffe seg oversikt fra kommunene om situasjonen lokalt og behovet for ekstra ressurser. Vi oppfordrer folk til å holde seg hjemme og ikke beveges seg utendørs. Vi ber også om at man holder seg oppdatert på internett og NRK radio om utviklingen i værsituasjonen.

Fylkesmannen vil komme med mer informasjon utover dagen.

Publikum kan henvende seg til Fylkesmannen på telefon 62 55 11 00.

Henvendelser fra media kan rettes til informasjonsansvarlig Erik Haugen på tlf.nr. 906 24 048.

Aktuelt

Publikum kan henvende seg til Fylkesmannen på telefon 62 55 11 22 /62 55 11 23 / 62 55 11 25.

Henvendelser fra media kan rettes til informasjonsansvarlig Erik Haugen på tlf.nr. 906 24 048.

E-post:

publikum

fmhepublikum@fylkesmannen.no

presse

fmhepresse@fylkesmannen.no

Annen kontaktinformasjon:

NVE - www.nve.no  

Hamar kommune - www.hamar.kommune.no

Vegvesenet region Øst - www.nve-ovelse.no/?p=1674