Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

På grunn av den ekstreme nedbørsmengden og kloakk i overløp flere steder de siste dagene bør abonnenter som er tilknyttet vannverk som leverer drikkevann fra overflatekilder koke (fosskoke) vannet før det blir benyttet til konsum.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

ONSDAG 04.12.2013 12.50, SIST ENDRA 17.09.2015 11.53