Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

Møte i fylkesberedskapsrådet: Uværet har roet seg. Nå er det gjenoppretting som har fokus. I overkant av 60 000 abonnenter er uten strøm og det er fortsatt vanskelig med telefonbindelse i sør- og midtfylket. Feilretting pågår for fullt. Har du strømtilgang så bruk minst mulig, slik at andre også får.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

ONSDAG 04.12.2013 11.07, SIST ENDRA 03.12.2020 09.16

Det har vært møte i fylkesberedskapsrådet 04.12.13.

REFERAT:

Siste statusrapport fra FM sendt 07.58.

Drivstofforsyning bør løses lokalt med avtaler lokalt med kommunen. Må gis beskjed til kommunene om at telenor har prioritet på de stasjoner som er meldt inn.

Hvordan blir feilretting elektrisitet prioritert i forhold til tele. Så langt ligger det meste av nettet nede. Men hvordan vil prioriteringen bli når feilretting starter opp?

Kommunene har gjort jobben sin

Forespørsel om ressurser fra HV og sivilforsvaret.

HV kan stille 1000 personer i løpet av første døgnet. 500 personer kan være på plass i løpet av 4-5 timer.

Sivilforsvaret vil prioritere liv og helse. I en krise vil ressursene bli sett i en større sammenheng slik at ressurser i Hedmark kan bli brukt f.eks i Akershus.

Veivesenet ser dette som en viktig diskusjon. Dersom veien delvis åpnes for prioritert trafikk er det behov for ressurser til vakthold da skilt ikke respekteres.

Kraft har i utgangspunktet nok ressurser nå og vil primært hente ressurser fra andre fylker (og land). Og bruker skogsentreprenører til rydding.

Elkom trenger ressurser, men er avhengig av kompetanse. Evt bistand må ha kompetanse mulig det er tilgjengelig ressurser på Jølstadmoen og ingeniørvåpenet.

Ressursdiskusjonen bør tas i et møte i FBR hvor vi lager noen scenarier som vi prøver ut.

Info.

Må være enda tydeligere på strømrasjonering.

Må prioritere strøm tilbake til de basestasjonene som drives med aggregater. Det er press på aggregater.

Det vil være ustabilitet i nettet i lang tid bl.a med ut- og innkoblinger framover før alt er rettet opp.

Eidsiva har noen aggregater som kan brukes. Sendt oversikt over hvilke og hvor. Forsvaret logistikkorganisasjon kan kontaktes.

Neste møte kl 14.00

Aktuelt

Publikum kan henvende seg til Fylkesmannen på telefon 62 55 11 22 /62 55 11 23 / 62 55 11 25.

Henvendelser fra media kan rettes til informasjonsansvarlig Erik Haugen på tlf.nr. 906 24 048.

E-post:

publikum

fmhepublikum@fylkesmannen.no

presse

fmhepresse@fylkesmannen.no

Annen kontaktinformasjon:

NVE - http://www.nve.no/

Hamar kommune - http://www.hamar.kommune.no/

Vegvesenet region Øst - www.nve-ovelse.no/?p=1674