Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

For å få oversikt over situasjonen i Hedmark etter uværet i går har Fylkesmannen bestilt fly for å foreta befaring i dag i de verst rammede deler av fylket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

ONSDAG 04.12.2013 08.25, SIST ENDRA 17.09.2015 11.53

Status er uendret når det gjelder tilgang på strøm. Fortsatt er 63 000 kunder uten strøm. I forbindelse med arbeidet med å få nettet opp igjen, kan det oppstå nye feil. Derfor varierer antallet abonnenter som har strøm.

Når det gjelder elektronisk kommunikasjon, er dette delvis oppe igjen i Hamar, Kongsvinger, Ringsaker, Eidskog og Elverum. Men fortsatt mangler kommunene Grue, Åsnes, Åmot, Våler, Stange, Løten, Trysil, Engerdal og Rendalen tilgang til elektronisk kommunikasjon. I Sør-Odal og Nord-Odal er det redusert dekning.

Fortsatt er det store problemer med framkommelighet på veiene, og både Dovrebanen og Rørosbanen er stengt. Oppdatert informasjon om kraftforsyning, infrastrukturer, situasjonen på veger og jernbane osv. finnes på etatenes egne nettsider. Informasjon finnes også på kommunenes hjemmeside.

Det arbeides for å gjenopprette normalfunksjonen på veier og jernbane, og på strømnettet og internett.

Publikum kan henvende seg til Fylkesmannen på telefon 62 55 11 22/62 55 11 23/62 55 11 25.

Henvendelser fra media kan rettes til informasjonssjef Erik Haugen på tlf.nr. 906 24048.

Aktuelt

Publikum kan henvende seg til Fylkesmannen på telefon 62 55 11 22 /62 55 11 23 / 62 55 11 25.

Henvendelser fra media kan rettes til informasjonsansvarlig Erik Haugen på tlf.nr. 906 24 048.

E-post:

publikum

fmhepublikum@fylkesmannen.no

presse

fmhepresse@fylkesmannen.no

Annen kontaktinformasjon:

NVE - http://www.nve.no/

Hamar kommune - http://www.hamar.kommune.no/

Vegvesenet region Øst - www.nve-ovelse.no/?p=1674