Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

Eidsiva oppfordrer til å ikke øke strømforbruket. De som har alternative fyringsmuligheter anmodes om å nytte disse inntil videre. For mer informasjon se her

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

ONSDAG 04.12.2013 05.36, SIST ENDRA 17.09.2015 11.53

Aktuelt

Publikum kan henvende seg til Fylkesmannen på telefon 62 55 11 22 /62 55 11 23 / 62 55 11 25.

Henvendelser fra media kan rettes til informasjonsansvarlig Erik Haugen på tlf.nr. 906 24 048.

E-post:

publikum

fmhepublikum@fylkesmannen.no

presse

fmhepresse@fylkesmannen.no

Annen kontaktinformasjon:

NVE - http://www.nve.no/

Hamar kommune - http://www.hamar.kommune.no/

Vegvesenet region Øst - www.nve-ovelse.no/?p=1674