Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

PRESSEMELDING:

Fortsatt er store deler av Hedmark uten tilgang på strøm, veier og annen kommunikasjon. Det arbeides for å gjenopprette normalfunksjonen på veier og jernbane, og på strømnettet og internett. Det gjør at situasjonen i Hedmark fortsatt er svært vanskelig og uoversiktlig.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

TIRSDAG 03.12.2013 18.57, SIST ENDRA 03.12.2020 09.17

Dato: 3.12.2013

Tid: Kl. 19.00

Antall kunder som er strømløse er nå om lag 41 000. Strømmen er i ferd med å komme tilbake flere steder, og det jobbes effektivt for å løse problemene med strømtilførselen. Det er også problemer med framkommelighet på veiene.

Telekommunikasjonen fungerer ikke i store deler av fylket. Kommunene som er rammet er Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Stange, Løten, Ringsaker, Trysil, Engerdal, Rendalen, Eidskog og Elverum.

Informasjon om kraftforsyning, infrastrukturer, situasjonen på veger og jernbane osv. finnes på etatenes egne nettsider. Informasjon finnes også på kommunenes hjemmeside.

Fylkesmannen har opprettet døgnvakt, og publikum kan henvende seg til Fylkesmannen på telefon 62 55 11 00.

Henvendelser fra media kan rettes til informasjonssjef Erik Haugen på tlf.nr. 906 24 048.