Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

PRESSEMELDING

Fra møte i Fylkesberedskapsrådet kl. 14.00.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

TIRSDAG 03.12.2013 15.08, SIST ENDRA 03.12.2020 09.19

Ledet av Fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

Myndighetene jobber for å få en oversikt over situasjonen i Hedmark.

I følge Metrologisk institutt er uværet i ferd med å kulminere.

Status:

Fylkesmannen: Uoversiktlig situasjon på Hedmarken og i Sør-fylket. Nord-Østerdal er i mindre grad berørt.

Kraftforsyningen: Store områder i sør-fylket og på Hedmarken uten strøm – om lag 90.000 husstander. Det jobbes med å utbedre skadene.

Når strømmen kommer tilbake er det viktig å bruke så lite som mulig inntil ny beskjed følger.

Vegvesenet: Uoversiktlig situasjon. Veier som E-6, Rv. 3/25 og E16 prioriteres.

Tele: Situasjonen uoversiktlig – nettet i Hamar er delvis oppe igjen.

NVE: Jordskred i Flagstadelva i Hamar . Mannskap på vei for å skaffe oversikt.

Hamar kommune:

Døgnkontinuerlig bemanning av servicesenteret i kommunen. Folk bes følge med på kommunens infokanaler.

Nytt møte i Fylkesberedskapsrådet 4.12 kl. 10.00