Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

Situasjonen i Hedmark er uoversiktlig, men det jobbes med å skaffe oversikt over ressursbehovene for personell og utstyr i kommunene. I søndre og midtre deler av fylket er fortsatt 90 000 kunder uten strøm. Kommunene i nordfylket er foreløpig lite berørt av uværet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

TIRSDAG 03.12.2013 13.51, SIST ENDRA 17.09.2015 11.53

Fylkesmannen i Hedmark har innkalt til nytt møte i fylkesberedskapsrådet kl. 14.00.

Vi ber om at man holder seg oppdatert på internett og NRK radio om utviklingen i værsituasjonen. Informasjon om kraftforsyning, infrastrukturer, situasjonen på veger og jernbane osv. finnes på etatenes egne nettsider. Informasjon finnes også på kommunenes hjemmeside.

Publikum kan henvende seg til Fylkesmannen på telefon:

62 55 11 22, 62 55 11 23 eller 62 55 11 25

Henvendelser fra media kan rettes til informasjonsansvarlig Erik Haugen på tlf.nr. 906 24 048.

Aktuelt

{PagePropertyPlugin}