Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

ØVELSE-ØVELSE-ØVELSE

På grunn av den ekstreme nedbørsmengden og kloakk i overløp flere steder de siste dagene bør abonnenter som er tilknyttet vannverk som leverer drikkevann fra overflatekilder koke (fosskoke) vannet før det blir benyttet til konsum.

04.12.2013