Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rehabiliteringsforum 2019

Dato:
13. mars 2019 09:00 - 14. mars 2019 13:00
Stad:
Scandic Ringsaker Olrud
Arrangør:
Sykehuset Innlandet HF, Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Fagpersoner og brukere innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringsinstitusjoner, i brukerorganisasjoner, med ansvar for Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP

Konferansen retter seg mot fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabilitering med ansvar knyttet til Koordinerende enhet, koordinatorrollen og individuell plan

Publisert 17.12.2018

For mer informasjon om konferansen, se vedlagt invitasjon.

For påmelding, trykk her

Vi håper at mange melder seg på!

Dato:
13. mars 2019 09:00 - 14. mars 2019 13:00
Stad:
Scandic Ringsaker Olrud
Arrangør:
Sykehuset Innlandet HF, Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Fagpersoner og brukere innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, i private rehabiliteringsinstitusjoner, i brukerorganisasjoner, med ansvar for Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP