Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fagdag for kommunene om kunnskapsgrunnlaget i vannforvaltningen

Dato:
5. februar 2019 11:30 - 7. februar 2019 14:00
Stad:
Tynset, Hamar og Kongsvinger
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunene i vannområdene Glomma og Grensevassdragene

Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark fylkeskommune/vannområdene Glomma og Grensevassdragene inviterer kommunene i vannområdene til fagdag om kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner.

Publisert 11.12.2018

Temaer for fagdagen er status for vannforskriftsarbeidet, kommunenes rolle, kunnskapsgrunnlaget, Vann-nett portal, generering av rapporter fra Vann-nett, registrerte påvirkninger og påvirkningsanalyse.

For nærmere beskrivelse – se utsendt invitasjon.

Fagdagen vil arrangeres på Tynset, Hamar og Kongsvinger i perioden 5. - 7. februar 2019. Deltagerne kan dermed velge sted og tid som passer.

Påmelding gjøres via skjemaet nedenfor.

Dato:
5. februar 2019 11:30 - 7. februar 2019 14:00
Stad:
Tynset, Hamar og Kongsvinger
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark fylkeskommune
Målgruppe:
Kommunene i vannområdene Glomma og Grensevassdragene

Dokument