Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Reiseregning/honorar

Skal du sende oss en reiseregning?
Har du utført et enkeltoppdrag for oss som du skal ha honorar for?
Skal du ha honorar for arbeid i styrer, råd eller utvalg?
Skal du ha honorar for arbeid i kontrollkommisjonen?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.08.2013

Nå skal du selv registrere reiseregningen i våre systemer. 

Fyll ut skjemaet som heter reiseregning ekstern, og send dette til din kontaktperson hos oss.

Du vil deretter motta en e-post med link til systemet og en brukerveiledning.

DFØ gir support/veiledning til de som har behov for hjelp. 

I høyremargen finner du skjema honorar for styrer, råd og utvalg, kontrollkommisjonen og enkeltoppdrag.

Disse skjemaene sendes til:
Fylkesmannen i Finnmark 
Statens hus
Damsveien 1
9815 Vadsø