Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

eInnsyn

eInnsyn eller Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Her kan du søke i brev og dokumenter og bestille det du ønsker innsyn i.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.10.2012

Bestillingen din blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Bestillingen behandles av virksomheten som et innsynskrav. Du får svar direkte fra dem.

Bestiller du fra Fylkesmannen i Finnmark, får du svar fra oss.