Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avdelinger og ledelse

Vi bryr oss om Finnmark! 

Fylkesmannen i Finnmark har omtrent 120 ansatte fordelt på seks avdelinger og fire staber. Vi holder til på Statens hus i Vadsø. Rendriftavdelingen har også ansatte i Karasjok og Kautokeino. Vi har arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalterne for Varangerhalvøya, Pasvik, Stabbursdalen og Seiland nasjonalpark.

Vi jobber for at Finnmark skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine oppfylt slik Stortinget og Regjeringen har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage, skole og helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet og ar­beider for landbrukets framtid.

Vi vil utføre våre oppgaver og oppnå våre målsettinger gjennom å fokusere på kvalitet, imøte­kommenhet, kreativitet og klarhet.

Her finner du vårt organisasjonskart og lenker til omtale av embetsledelsen og avdelingene. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Organisasjonskart for Fylkesmannen i Finnmark