Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskuddsordninger på miljøområdet for 2018

Fylkesmannen i Finnmark forvalter fire tilskuddsordninger innenfor miljøområdet. Dette er tilskudd til fiskeformål, tilskudd til viltformål, tilskudd til trua naturtyper og tilskudd til trua arter. Søknadsfrist for disse tilskuddene er 15. januar 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.01.2018

Informasjon om tilskuddsorningene finnes på elektronisk søknadssenter (ESS) og i rundskriv T1/17 fra Klima- og miljødepartementet.

Søknader om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar 2018 og behandles av Fylkesmannen i Finnmark.

For mer informasjon, se lenker til ESS og runddskriv om tilskuddsorninger i kolonnen til høyre.