Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Felles miljøforvaltning langs Tanaelva – Interreg Nord prosjekt

Fylkesmannen i Finnmark deltar i et nytt Interreg prosjekt om Tanaelva, "Felles miljøforvaltning langs Tanaelva".

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.10.2017

Prosjektets formål er å bedre miljøstatusen og ta vare på naturmangfoldet i Tanavassdragets nedbørsfelt.

Prosjektet er et samarbeid mellom miljøforvaltningen i Norge og Finland. Partnere i Norge er Tana kommune (prosjektleder), Karasjok kommune, Fylkesmannen i Finnmark, NVE region nord og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Finske partnere er Lappland ELY-senter og Naturressursinstituttet LUKE.  

Prosjektet har følgende fire satsingsområder:

1) Felles norsk-finsk fiskedatabase: Forskningsdata om oppvekstområder for lakseyngel i Tanavassdraget skal samles inn og kartfestas i en felles norsk-finsk database.

2) Fiskevandringshinder: kartlegginger og utbedringer

3) Overvåkningsprogram for vann: økologiske og kjemiske parametere

4) Naturmangfold: informasjon om naturmangfoldet i elvedalen skal utveksles mellom Norge og Finland.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte brosjyre

Kontaktperson: Anne Fløgstad Smeland, prosjektleder (mobil: 46400264, e-post: anne.smeland@tana.kommune.no)

Kontaktpersonar

Dokument