Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


Publisert 09.01.2018

Tilskuddsordninger på miljøområdet for 2018

Fylkesmannen i Finnmark forvalter fire tilskuddsordninger innenfor miljøområdet. Dette er tilskudd til fiskeformål, tilskudd til viltformål, tilskudd til trua naturtyper og tilskudd til trua arter. Søknadsfrist for disse tilskuddene er 15. januar 2018.


Publisert 14.03.2017

Sjølaksefiske

Alle som skal fiske laks med faststående redskap i sjøen må registrere seg i lakseregisteret for sjølaksefiske og betale fiskeravgift. Fristen for å registrere seg for årets fiske er 15. mai 2017.