Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Stabene

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.05.2015

 

Administrasjon
Staben skal levere interne tjenester og være en støtte for fagavdelinger/-stab og embetsledelsen, men har også en rekke eksterne henvendelser om de forskjellige fagområdene.
Avdelingen har følgende fagområder:

 • Arkiv
 • Økonomi
 • Personal
 • IKT
 • Drift av Statens hus
 • Resepsjonstjeneste / sentralbord / fellestjeneste
 • Renhold
 • Kantine
 • Intern styrings- og ledelsesinformasjon
 • Oppfølging av trossamfunn

I tillegg er staben tildelt oppgaver slik som utstedelse av apostille, søknad om kongens fortjenestemedalje,  

Utvikling, modernisering og kommunikasjon
Staben skal i hovedsak drive med:

 • Kommunereform
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Pressekontakt 
 • Utviklingsstrategi