Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Publikasjoner

Fylkesmannen i Buskerud utgir hvert år flere publikasjoner/trykksaker. Disse lages for å gi kortfattet informasjon om Fylkesmannens aktivitet. Du finner en del av dem i pdf-format her:

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Strategisk plan 2012 -2016

FylkesROS for Buskerud - Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rapport delegeringsreglement

Økonomiske nøkkeltall 2017

Tilstandsrapporter for kommunene i Buskerud

2017
2016
2015
2014
2013

2012

2011