Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ledergruppen hos Fylkesmannen i Buskerud

Klikk på bildene for å få høyoppløselig versjon. bildene kan benyttes vederlagsfritt av pressen.

Embetsledelsen
Helen Bjørnøy
fylkesmann

Embetsledelsen
Gunnhild Dalaker Tuseth
fung. Ass. fylkesmann


 

 

 

Administrasjonsstab
Sten Yngve Solberg
Avdelingsdirektør

Kommunal-, justis- og
beredskapsavdelingen
Eli Kristin Nordsiden
Avdelingsdirektør

 

Barnehage-, utdannings-
og barnevernsavdelingen

Anita Rolland F. Fuglesang
Fungerende avdelingsdirektør

 

Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen
Une Borg Kjølseth
Fungerende avdelingsdirektør

 

Landbruks- og miljøvernavdelingen
Otto Galleberg
fung. Avdelingsdirektør

  

 

 

 
   
   

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.02.2015