Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kontakt oss

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.10.2012

Besøksadresse
Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Åpningstid
Sentralbordet er betjent hverdager 8.00 -15.45 (15. mai -14. september kl. 8.00 -15.00).

Postadresse
Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen

Fakturaadresse
Bruk organisasjonsnummer 946 473 111 for å sende EHF-faktura til Fylkesmannen i Buskerud.

Direktoratet for økonomistyring har mer informasjon om EHF.

Hvis din virksomhet foreløpig ikke kan sende EHF-faktura har DIFI en oversikt over fakturasystemer som kan levere elektronisk handelsformat (EHF) slik at virksomheten enkelt kan ta det i bruk.  

Manuelle fakturaer og  sendes per post til Fylkesmannen i Buskerud, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Telefaksnummer
Ledelse og stab: 32 89 32 36
Beredskap: 32 89 32 36
Avdelingene: 32 26 66 56

Buskerud

Telefon: 32 26 66 00
Telefaks: 32 26 66 56

E-post: Postmottak

Sikker melding til fylkesmannen