Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Spennende natur på Ringerike

Ringeriksregionen er rik på spennende og særegen natur.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.08.2018

Fylkesmannen har laget en liten brosjyre for å informere om naturskattene. Vi håper den inspirerer til å gå på oppdagelsesferd i nærområdet.

Mer informasjon om verneområdene finnes på www.naturbase.no.

Kontaktpersonar