Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Lisensfelling på jerv starter 10. september

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2017/2018. Fellingsperioden varer fra 10. september 2017 til og med 15. februar 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.09.2017

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt at det kan felles inntil to jerver i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) under fellingsperioden 10. september 2017 til og med 15. februar 2018. Lisensfellingen avsluttes tidligere om kvoten fylles. 

Nærmere bestemmelser og vilkår for utøvelse av lisensfellingen, herunder viktige telefonnumre for rapportering om felt jerv, finner du i informasjonsdokumentet som kan lastes ned i kolonnen til høyre. Her finnes også Rovviltnemndas vedtak og saksgrunnlag. Nemndas vedtaksbrev ligger i Miljøvedtaksregisteret.

Status på lisensfellingen får du på automatisk telefonsvarer 32 26 67 00.