Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Endring av utsettingspålegg av ørret i Krøderen

Fylkesmannen har vedtatt å stille pålegg om utsetting av fisk i Krøderen i bero. Regulanten skal i stedet gjennomføre tiltak for å bedre naturlig rekruttering 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.12.2018

Basert på fiskefaglige undersøkelser i Krøderen, vedtar Fylkesmannen at utsettingspålegget av ørret på 4500 ørret stilles i ro i en femårsperiode. Begrunnelsen er at utsettingspålegget ikke synes å ha forventet effekt.

Vurderingene er basert på faglig skjønn sett i lys av bestandsundersøkelsene. I pakt med gjeldende forvaltningspraksis skal Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering, satse på økt naturlig rekruttering ved biotoptiltak i sideelver. Det skal også rettes fokus mot beskatning av gjedde og sik.  

Les mer om vedtaket i relatert dokument