Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud

Prosjektet Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud ble gjennomført i regi av Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune i perioden 1992 til 1995.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.10.2015

Originalfilen til rapporten fra dette arbeidet, Rapport nr. 5 - 1999, finnes dessverre ikke lenger. Rapporten er på hele 144 sider og inneholder rikelig med fargebilder og kart. Filen vi får ved skanning blir dermed svært stor.

Vi har derfor sett oss nødt til å dele rapporten i flere pdf-filer. Ved bruk bør alle lese "Forside, innledning, materiale og metoder" og "Sammendrag og skjøtselstiltak". Forøvrig velger dere den eller de kommunene dere er interessert i.

God lesing!

Innhold: