Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Matproduksjon

Oppdatert 03.01.2022

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir


Publisert 27.09.2018

Inspirasjonsseminarer om "Mat og måltidsglede for eldre"

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer i høst til seks inspirasjonsdager rundt om i landet med tema matglede for eldre. Seminarene er for ansatte som arbeider med mat og eldreomsorg både i privat og offentlig sektor.


Publisert 25.04.2016

Gylne måltidsøyeblikk - utlysning av konkurranse

Alle landets alders- og sykehjem inviteres til å delta i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk» som skal øke oppmerksomheten på betydningen maten og rammene for måltidene har for eldre på institusjon.


Publisert 16.03.2016

Ringvirkninger etter Gylne måltidsøyeblikk

Buskerudvinneren i konkurransen Gylne måltidsøyeblikk, Flesbergtunet Bo- og servicesenter, viser vei! Kjøkkensjef Anita Hansen inviterte kollegaer fra de andre institusjonene i Kongsbergregionen til Lampeland for felles inspirasjonsdag om baking.


Publisert 11.08.2015

Invitasjon til konkurransen «Gyldne måltidsøyeblikk» for alle landets syke- og aldersinstitusjoner

Hvilken syke- eller aldersinstitusjoner serverer den mest appetittvekkende maten gjennom en hel uke? Landbruks- og matdepartementet inviterer til fotokonkurranse, og Fylkesmannen skal kåre Buskeruds beste.


Publisert 10.08.2015

Konkurransen «Gyldne måltidsøyeblikk er i gang i Buskerud!»Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer alle landets sykehjem og aldersinstitusjoner til en konkurranse rundt matglede for eldre. Konkurransen skal øke bevisstheten om maten og måltidenes betydning for eldre. Statsråden har skrevet brev til samtlige ordførere her i landet der hun ber dem engasjere seg for å bedre institusjonsmaten.

 


Publisert 07.03.2014

FRAM for utvikling av matnettverk

I Buskerud har vi fire etablerte matnettverk som kommer inn under definisjonen "forpliktende produsentsamarbeid". Hallingkost er det eldste av nettverkene, mens Ringeriksmat er nyopprettet.