Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Marienlystsaken avsluttet hos Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen har avsluttet saken om lovlighetskontroll av Marienlystområdet i kommuneplanen i Drammen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.12.2016

Sivilombudsmannen skriver at han har funnet å la saken bero med Fylkesmannens nye vurdering av saken. Fylkesmannen så på saken på nytt etter anmodning fra ombudsmannen.

Bakgrunn om saken finner du her.