Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Gyldig kommunestyrevedtak

Ringerike kommunestyres vedtak om å legge ned Stranden skole er gyldig. Det fastslår Fylkesmannen i sitt vedtak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.06.2014

Her kan du lese Fylkesmannens vedtak.